Ecotaxa si taxa de ambalaj sunt doua taxe ce trebuiesc achitate catre A.F.M, ecotaxa este de 0,15 lei+tva iar taxa de ambalaj de 2 lei/kg.

Aceste taxe se platesc pentru pungile din plastic iar pentru pungile biodegradabile se achita numai taxa de ambalaj. Pungile biodegradabile sunt scutite de plata eco-taxei.

Ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepţia celor fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN13432, din granula biodegradabila si compostabila.

Cine trebuie sa achite eco-taxa si taxa de ambalaj?

Ecotaxa se achita de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere şi se evidenţiază distinct pe bonurile fiscale, iar valoarea acesteia (0.15+tva) se afişează la loc vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali.

Sunt considerati operatori economici care introduc pe piata nationala cei care isi imprima marca, logo-ul sau orice alt semn distinctiv pe ambalaj. Producatorii achita ecotaxa numai pentru pungile neimprimate, si sunt obligati sa factureze separat ecotaxa.

Operatorii economici sunt obligaţi să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantităţile de ambalaje. 

taxa de ambalaj mediu

Cine trebuie sa achite taxa de ambalaj?

O contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere.

Precum şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

Prin urmare, declararea și plată obligațiilor fiscale reglementate la art. 9 alin. 1 lit. d) respectiv lit. q) din OUG 196/2015 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este în sarcina operatorului economic pentru care se proiectează sau se fabrică respectivele produse (ambalaje personalizate), pe care acesta le introduce pe piața națională, inclusiv prin magazinele proprii.

Cum se declara ecotaxa si taxa de ambalaj?

Cererea de inrolare se va transmite catre Administratia Fondului pentru Mediu, cel mai simplu se realizeaza utilizand semnatura digitala.

https://online.afm.ro/

In urma depunerii cererii, contribuabilul va primi un e-mail transmis la adresele de mail furnizate pentru societatea pe care o reprezinta.

Autentificarea in Sistemul electronic AFM-online se realizeaza folosind certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare, folosite la semnarea unor cereri de inrolare in sistem aprobate de catre operatorii Administratiei Fondului pentru Mediu

Descarca ghidul complet pentru declaratia taxelor de mediu:

procedura AFM-pungescu

0/5 (0 Reviews)